1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens is Plantpress Sp. z o.o.
  2. De beheerder van informatiebeveiliging / gegevensbescherminginspecteur in het bedrijf is J. Lea 114a, Kraków, Poland.
  3. Uw persoonlijke gegevens worden voor marketingdoeleinden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, punt a).
  4. Persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden niet gedeeld met andere ontvangers.
  5. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.
  6. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot intrekking van de toestemming.
  7. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens en het recht om te rectificeren, verwijderen, de verwerking te beperken, het recht op gegevensoverdracht, het recht om bezwaar te maken, het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder de legaliteit van de verwerking te schaden, die is gedaan op basis van toestemming vóór intrekking.
  8. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthouder wanneer u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
  9. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens door uzelf is vrijwillig.
  10. Uw gegevens worden niet op een geautomatiseerde manier verwerkt, ook in de vorm van profilering.