/ Nieuws /

Kennis halen, ervaringen delen

03/2020

Voor veel fruittelers is de winterperiode een relatief rustige periode. Tijd dus voor het maken van plannen, het opdoen van inspiratie en ideeën en het bezoeken van beurzen en seminars. Keuze genoeg in deze periode: in zo ongeveer ieder land en iedere fruitstreek is er wel een op de fruitteelt gerichte vakbeurs. Daarnaast zijn er talloze fruitteeltdagen, congressen, seminars, studiedagen, informatiebijenkomsten, of hoe ze ook genoemd worden, met een uitgebreid scala aan lezingen. Genoeg dus om vol nieuwe kennis en inzichten aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Wat echter anno 2020 wel aan de orde is, is dat fruittelers eropuit moeten trekken om de gewenste informatie te halen. Door allerlei oorzaken is de informatievoorziening verschraald. Dit wil zeggen dat niet meer per definitie alle kennis en informatie in het eigen land of in de eigen streek beschikbaar is. Wil je meer weten over de invloed van kleurbevordering door ontbladeren? Dan vormen de in Südtirol (Noord-Italië) aanwezige onderzoeksgegevens een belangrijke basis. Spreekt een teeltsysteem met smalle hagen en bomen met meerdere opgaande harttakken je aan? Dan moet je wat verder in Italië de informatie ophalen. Wil je meer weten over de teelt van peren? Dan zijn Nederland en België de place to be. Op zoek naar meer informatie over het voorkómen van schimmelinfecties in de biologische teelt door het afdekken met plastic folie? Verdiep je eens in de in Bavendorf (Duitsland) aanwezige kennis.

Wil je ervaringen uitwisselen met collega’s uit een ander land of uit een andere streek? Bezoek dan een van de vele beurzen in het buitenland. Alhoewel… het valt me op dat telers bij het bezoeken van een beurs in het buitenland toch vaak weer de collega’s uit de eigen streek opzoeken. Daar hoef je volgens mij toch geen 500 of 1.000 kilometer voor de reizen? Wellicht een idee en een mooie uitdaging voor organisatoren van beurzen: het met elkaar in contact brengen van fruittelers uit verschillende windstreken. Matchmaking voor fruittelers dus…

Gerard Poldervaart
hoofdredacteur EFM