Meteen naar de inhoud

European Fruit Magazine

Belgische wijnbouwsector groeit met 20% per jaar

De productie van wijn in België neemt in rap tempo toe. Door de klimaatopwarming wordt de wijnbouw in België steeds interessanter, met als gevolg een groei van 20% per jaar. Het zijn vooral agrariërs die op zoek zijn naar andere teelten en wijnbouw naast hun bestaande land- en tuinbouwproductie als neventak erbij gaan doen. De Belgische wijnproductie is in 10 jaar tijd vertienvoudigd tot 3 miljoen liter in 2022. De Belgische wijn wordt op 1.000 ha verbouwd door 259 wijnbouwers.
De groeiende interesse voor de wijnbouw in België staat in schril contrast met de situatie in Frankrijk. In dat land trekt de overheid 200 miljoen euro uit om overtollige voorraden wijn te vernietigen. Vooral producenten van goedkope bulkwijn hebben het moeilijk.
De Belgische wijnproductie is uiteraard qua omvang niet te vergelijken met die in Frankrijk. De consumptie per inwoner per jaar ligt op 30 liter in België, tegen 40 liter in Frankrijk. De Belgische wijnbouwers produceren maar 1% van de binnenlandse consumptie. Er is dus nog ruimte voor groei. Belgen moeten alleen nog wat chauvinistischer worden, zodat ze meer Belgische wijnen gaan drinken, vinden de Belgische wijnbouwers. De kwaliteit van Belgische wijn doet volgens hen niet onder voor wijn uit de klassieke wijnlanden, waar het veranderende klimaat en de oplopende temperaturen de teelt juist bemoeilijken. De wijnsector is een van de weinige landbouwsectoren in België die lijkt te profiteren van de klimaatverandering.