Skip to content

European Fruit Magazine

Minder appels, meer peren in Nederland

In 2023 daalde de oppervlakte appel in Nederland naar 5.501 ha. Dit is een afname van iets meer dan 400 ha ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het appelareaal is de afgelopen 10 jaar vrijwel elk jaar afgenomen. In 2012 telde Nederland nog 7.906 ha appelteelt. Elstar is met een oppervlakte van 2.411 ha nog steeds het meest geteelde appelras.

Opvallende daling van oppervlakte peer
Na jaren van groei is de oppervlakte peer in Nederland voor het eerst weer gedaald. Volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland in 2023 een oppervlakte van 9.856 ha perenteelt. Dit is een afname van 256 ha, ofwel 2,5% ten opzichte van 2022.
De afgelopen 10 jaar nam het perenareaal met 1.500 ha toe. Dit kwam vooral omdat fruittelers appel vervingen door de beter renderende peer.