Skip to content

European Fruit Magazine

Productiekosten van kwetsen met 20% gestegen

De productiekosten van een kilo kwetsen zal in 2024 met 20% zijn gestegen ten opzichte van 2020, zo berekenden Martin Kockerols van de Noord-Duitse Obstbauversuchsring des Alten Landes en dr. Matthias Görgens van Obstbauversuchsanstalt Jork. Naast de gestegen kosten van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie zijn het in Duitsland vooral de sterk stijgende loonkosten die zorgen voor de sterke toename in de productiekosten. De Duitse overheid heeft de afgelopen jaren het wettelijk minimumloon stapsgewijs verhoogd tot € 12,41 per uur in 2024. Dit is een stijging van € 3,06 ten opzichte van 2020.
Kockerols en Görgens berekenden aan de hand van een voorbeeldperceel de productiekosten van kwetsen in 2024 op € 0,82 per kilo. Dit is € 0,14 per kilo meer dan de voor 2020 berekende € 0,68 per kilo. Door de arbeidsintensieve oogst zijn alleen al de plukkosten in 4 jaar tijd met € 0,09 per kilo gestegen. De afgelopen 9 jaar bedroeg de door de verkooporganisatie Elbe-Obst uitbetaalde prijs voor kwetsen gemiddeld € 0,83 per kilo. Bij gelijkblijvende verkoopprijzen is de kwetsenteelt dus nauwelijks nog rendabel. (Bron: Mitteilungen des OVR)