Skip to content

European Fruit Magazine

Biosensor detecteert plantenstress

Het Zwitserse bedrijf Vivent Biosignals heeft de biosensor PhytlSigns ontwikkeld, die in een vroeg stadium een ziekte, plaag of gebrekziekte kan detecteren.
Als planten stress ervaren, bijvoorbeeld door een aantasting van een ziekte of plaag, of door een nutriëntentekort, veranderen de elektrische signalen in de plant. De PhytlSigns-biosensor van Vivent Biosignals monitort continu deze biosignalen met twee aan de plant gekoppelde elektroden.
Op deze manier fungeert de plant zelf als ‘sensor’ en worden ziekten, plagen en (droogte)stress waargenomen voordat de fruitteler het zelf signaleert.