Skip to content

European Fruit Magazine

EU appel- en perenoogst naar beneden bijgesteld

De World Apple and Pear Association (WAPA) heeft de productiecijfers van de appel- en perenoogst 2023 naar beneden bijgesteld.
Volgens de begin augustus tijdens Prognosfruit gepresenteerde oogstraming zouden de landen van de EU dit jaar 11.410.681 ton appels en 1.745.632 ton peren oogsten.
Door klimaatomstandigheden blijkt de productie echter kleiner uit te vallen dan begin augustus verwacht.
Volgens de gecorrigeerde oogstraming zal de Europese appeloogst volgens WAPA onder de 11 miljoen ton uitkomen. Dit is 4% minder dan in augustus geraamd.
De uiteindelijke perenoogst zal naar verwachting 6% kleiner zijn dan de raming van augustus en uitkomen op 1.720.000 ton.