Skip to content

European Fruit Magazine

EU-appeloogst aanzienlijk kleiner dan Prognosfruit-raming

De tijdens het Prognosfruit-congres voorspelde Europese appeloogst van 11.411.000 ton zal niet worden gehaald. Van diverse kanten komen berichten dat de productie lager is dan de tijdens het Prognosfruit-congres begin augustus bekendgemaakte raming. Complete en concrete cijfers zijn er nog niet, maar op basis van de diverse berichten zal de productie zeker 500.000 ton lager uitvallen.
Volgens een bericht van het Duitse AMI is de vruchtmaat in veel gebieden door extreme hitte kleiner dan verwacht. Dit treft vooral de Zuid-Europese landen, maar speelt ook in Noordwest-Europa een rol. Zo raamde het Duitse statistiekbureau Destatis eind augustus de omvang van de Duitse appeloogst op 900.000 ton, oftewel 52.000 ton kleiner dan de tijdens Prognosfruit gemelde hoeveelheid. Ook de productie van de Duitse Streuobst-bomen blijkt kleiner te zijn dan voorspeld.
Ook vanuit Polen – goed voor 35% van de Europese appelproductie- komen signalen dat de tijdens het Prognosfruit-congres genoemde 3.995.000 ton niet zal worden gehaald. De verwerkende industrie in Polen gaat volgens AMI al uit van een oogstomvang van 3,5 miljoen ton; 500.000 ton minder dan tijdens Prognosfruit gemeld.
Ook vanuit aan de EU grenzende landen komen soortgelijke geluiden. Zo verwachten experts in Moldavië een minstens 50 tot 70.000 ton kleinere appeloogst dan de tijdens Prognosfruit gemelde 548.000 ton

Raming nadelig voor producenten
Het wrange is dat een groep fruittelers in Südtirol, verenigd in de werkgroep toekomst fruitteelt, al voor het Prognosfruitcongres waarschuwde voor een overschatting van de Europese appelproductie. In een open brief aan de WAPA, de instantie die de Europese oogstramingen verzamelt en publiceert en tevens organisator van het Prognosfruit-congres pleitte ze al voor afschaffing van de EU-oogstraming omdat deze niet objectief en in het nadeel van de producenten is.