Skip to content

European Fruit Magazine

Meer bijensoorten door bloemen in en buiten boomgaard

Tellingen in boomgaarden aan de Duitse kant van de Bodensee leveren het bewijs: het inzaaien van bloemenstroken en bloemenvelden in en om de boomgaard, het planten van gemengde hagen met bloeiende struiken en bomen rondom de boomgaard en het bieden van nestgelegenheid bevorderen het aantal aanwezige bijensoorten in (de omgeving van) de boomgaard. In het kader van het Pro Planet-project zijn fruittelers aan de Bodensee in 2010 gestart met het inzaaien, aanleggen en bouwen van voor wilde bijen aantrekkelijke habitats. Tijdens de laatste telling in 2021 werden in boomgaarden in het gebied 112 verschillende wildebijensoorten gevonden. Hiervan staan er 26 op de lijst van bedreigde soorten. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is het aantal bijensoorten duidelijk toegenomen. Bij de telling in dat jaar werden 56 wildebijensoorten gevonden, waarvan de helft in boomgaarden en de helft in begroeiing rondom boomgaarden. Al bij de tweede telling in 2013 bleek het aantal wilde bijen flink toegenomen.
Ten opzichte van 2017 werden in 2021 niet meer bijensoorten geteld. Dit komt volgens de initiatiefnemers doordat het voorjaar van 2021 koud en nat was, wat negatief is voor de populatie wilde bijen.

Samenwerking telers en natuurbeschermingsorganisaties
Het Pro Planet-project is een goed voorbeeld hoe telers en natuurorganisaties door een goede samenwerking elkaars belangen kunnen respecteren. Zo willen natuurorganisaties graag ecologisch waardevolle planten zaaien en struiken planten, maar is het voor fruittelers belangrijk dat er geen waardplanten voor schadelijke insecten worden gekozen.
Het Pro Planet-project heeft navolging gekregen van andere fruittelers. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid van 11 in 2010 naar 130 nu. Ongeveer 570 ha werd met een- en meerjarige bloemenzaadmengsels ingezaaid, 14.400 hagen, bomen en struiken geplant en 3.300 nestgelegenheden voor insecten, vogels en vleermuizen geplaatst.
Het project is een initiatief van de Duitse supermarktketen Rewe. Deze supermarkt verkoopt het fruit van de deelnemende telers onder het Pro Planet-label. De deelnemende telers worden financieel ondersteund bij de aankoop van zaden, bomen, struiken en nestkasten. (Bron vakblad Obstbau)