Skip to content

European Fruit Magazine

Niet boeren, maar burgers vervuilen oppervlaktewater

Niet de boeren, maar de burgers zijn de grootste vervuilers van het oppervlaktewater. Dit blijkt uit onderzoek van Tobias Licher, professor Hydrogeochemie aan de Ruhruniversiteit in het Duitse Bochum. Volgens Licher zorgen vooral resten van menselijke medicijnen en resten van gevelverf voor vervuiling. Uit gevelverven kwamen bijvoorbeeld werkzame stoffen tegen algen- en schimmelgroei in het oppervlaktewater terecht, die sinds de jaren negentig verboden zijn als werkzame stoffen in de landbouw.
(Foto: Pixabay)