Skip to content

European Fruit Magazine

3% minder biologische appels verwacht in Europa

Volgens de eerste oogstprognose voor biologische appels zal de productie dit jaar 3% lager zijn dan vorig jaar.

Op 20 juni vond het jaarlijkse congres van het Europese Biofruit Forum (EBF) plaats in Oostenrijk. AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH) heeft de prognose namens het EBF opgesteld.
De veranderingen ten opzichte van vorig jaar variëren per regio. In Duitsland wordt, na de grote oogst in 2022, een terugval in productie tot het niveau van een normale oogst verwacht. De andere landen, met uitzondering van Italië, hebben lagere oogstverwachtingen vanwege nachtvorst in de bloei.

Na de wat zwakkere oogst in het voorgaande jaar verwacht Italië weer een normale oogst die de lagere producties in andere Europese landen grotendeels zal compenseren.

In de herfst van vorig jaar was de vraag in sommige gebieden wat terughoudend. In de lentemaanden veranderde het koopgedrag. De verkoop kwam in een stroomversnelling en de oogst van 2022 zal uiteindelijk zoals gepland in de loop van augustus geheel zijn verkocht.
De duidelijke opwaartse trend in het consumentenvertrouwen geeft gerechtvaardigde hoop dat de verkoopprijzen zullen stijgen en dat het verkoopseizoen 2023-24 een goede start zal kennen.
Na de moeilijke afgelopen jaren moeten kostenstijgingen in de productie leiden tot hogere verkoopprijzen.

De biologische appelsector verwacht dat er het komende verkoopseizoen voldoende Europese biologische appels beschikbaar zullen zijn.

Terugkijkend is de biologische markt weer gegroeid. In 2022 was de oogst 9% groter dan in 2021. Een groot deel van dit extra volume ten opzichte van het voorgaande jaar vond zijn weg naar de versmarkt. De biologische groei verschilde van regio tot regio. In Oostenrijk hebben biologische appels een marktaandeel van 14,8% van het totale aanbod in supermarkten. In andere regio’s is een ontwikkeling in deze richting waarneembaar.

Deelnemers aan het EBF Congres meldden dat hun klanten weer intensiever kijken naar biologische producten. Biologisch is dus weer meer in trek.
(bron: EBF / AMI)

Het Europese Biofruit Forum
Het European Biofruit Forum (EBF) is een organisatie van groepen biologische fruitproducenten uit heel Europa. De biologische fruittelersgroepen wisselen onderling regelmatig informatie en ervaringen uit en verzamelen gegevens over de productie en de biologische fruitmarkt. Het EBF coördineert deze informatie-uitwisseling. https://www.bioobst-forum.eu/