Skip to content

European Fruit Magazine

Oorlog in Oekraïne blijft gevolgen hebben voor landbouwers in de EU

De negatieve gevolgen van de Russische inval in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende hoge kosten voor productiemiddelen en voedselinflatie blijven van invloed op de Europese markt van land- en tuinbouwproducten en het koopgedrag van consumenten. De huidige macro-economische prognoses van de EU zijn, ondanks de onzekerheid over de energievoorziening voor de komende winter en de recente spanningen op de financiële markten, positiever dan in het najaar van 2022.

Lagere prijzen voor meststoffen en energie
Uit de laatste prognoses van de EU blijkt dat de dalende energieprijzen enige verlichting kunnen brengen voor de land- en tuinbouw. Meststoffen, vooral die op basis van stikstof, zouden in vergelijking met 2022 ruimer beschikbaar en betaalbaarder kunnen worden. Dat neemt niet weg dat de meststoffen- en energieprijzen nog steeds twee keer zo hoog zijn dan begin 2020.

Voedselprijzen
De voedselinflatie blijft aanzienlijk: de gemiddelde voedselprijzen in de EU waren in februari 2023 19,5% hoger dan in februari 2022. Verwacht wordt dat consumenten meer elementaire, goedkopere voedingsmiddelen zullen kopen en hun voorkeuren tussen verschillende soorten voedsel zullen verschuiven, bijvoorbeeld door meer gevogelte en minder rundvlees te consumeren. Ondanks de geconstateerde prijsdalingen van sommige productiemiddelen zullen de voedselprijzen naar verwachting nog enige tijd op een hoog niveau blijven alvorens te gaan dalen. (Foto: Shutterstock)