Skip to content

European Fruit Magazine

Invloedsfactoren voor de te sterke vruchtdunning bij Gala in 2022

In Südtirol was voor de chemische dunning 2022 een moeilijk jaar. Vooral bij het ras Gala was de dunning vaak te sterk. Verschillende factoren zijn van invloed op het dunresultaat, aldus Gerhard Baab (Agroselection), zoals het ras, de groei en de werkzame stof. Maar vooral de koolhydraatbalans, de auxinestroom en het gibberellinegehalte zijn van invloed op de natuurlijke vruchtval.
Een gering aantal zaden en een geringe toevoer van assimilaten bevorderen vruchtval. Koolhydraten spelen echter een doorslaggevende rol. Tijdens de bloei zijn ze de belangrijkste voedingsstof en tegelijkertijd de energiebron van de plant. Het verbruik van koolhydraten is afhankelijk van de vruchtdracht en groei. Een uitgebalanceerde koolhydraatbalans leidt tot minder junirui. Een intensieve (korte) vruchthoutsnoei bevordert de vruchtval en zorgt voor grotere bladeren en dus meer assimilatie.
De verschillende actieve stoffen verschillen in hun werking. ATS verstoort de bevruchting, 6-BA versterkt de auxinehiërarchie, NAA vermindert de auxine-export uit de vrucht en metamitron vermindert de fotosynthese. Hoe natter en warmer de lucht, hoe meer actieve stof de bladeren opnemen. Uiteindelijk is echter de koolstofbalans de doorslaggevende factor.

Oorzaken van de te sterke dunning
De primaire oorzaak van de (te) sterke dunning in 2022, met name bij Gala (vooral de donkere mutanten) en Golden Delicious, is de versterkte natuurlijke vruchtval door de zeer hoge nachttemperaturen en de daardoor veroorzaakte stresssituatie (Christian Andergassen, Versuchszentrum Laimburg, en Jos de Wit, Fruitconsult). De uniforme vruchtgrootte, sterke groei, versterkte werking van metamitron op vruchten groter dan 20 mm en de soms slechte bladkwaliteit versterkten de vruchtrui.
Bij het bepalen van de dunstrategie voor 2023 moeten niet alle oude ervaringen overboord worden gegooid. 2023 wordt vrijwel zeker een geheel ander jaar. ATS (+ Ethrel) blijft de basis voor de dunning. Meer aandacht voor de verschillen tussen schaduw- en zonkant en voorzichtiger zijn met metamitron onder in de boom is nodig.

(Bron: presentaties Gerhard Baab, Christian Andergassen en Jos de Wit tijdens het jaarlijkse fruitteeltseminar georganiseerd door de vereniging van afgestudeerden aan de land- en tuinbouwscholen (A.L.S) in Südtirol).