Skip to content

European Fruit Magazine

Boomgaardrobot voor de gewasbescherming

Binnenkort zullen zelfrijdende robots een deel van het werk van fruittelers uit handen nemen. Inmiddels zijn er al twee volledig zelfrijdende boomgaardrobots beschikbaar. In allebei de gevallen gaat het om een basismachine die door het wisselen van apparatuur kan worden gebruikt voor de gewasbescherming, maar bijvoorbeeld ook om gras te maaien, de bemesting of de mechanische onkruidbestrijding kan uitvoeren of tot arbeidsplatform voor bijvoorbeeld de snoei is om te vormen.
Na de introductie van de AgBot door het Nederlandse bedrijf Hol Spraying Systems eind 2021 presenteerde de loop van 2022 de Poolse spuitmachinefabrikant Dominiak de APS boomgaardrobot. Beide machines zullen in eerste instantie worden uitgerust met apparatuur om de gewasbescherming in boomgaarden uit te voeren. Achter de schermen wordt echter al druk gewerkt aan apparatuur om andere werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer over beide machines in twee artikelen die afgelopen jaar in EFM verschenen

AgBot fruitteeltrobot
Dominiak APS robot