Skip to content

European Fruit Magazine

Herbicidenvrij als verkoopargument

Aangezien in de biologische teeltwijze chemische onkruidbestrijdingsmiddelen taboe zijn, is mechanische onkruidbestrijding hier de enige optie. Echter, ook in de gangbare teelt worden telers steeds meer in de richting van mechanische onkruidbestrijding gedwongen, omdat het steeds lastiger wordt om onkruid met chemische middelen te bestrijden.
Voor fruittelers in Südtirol is er nog een ander argument. De streek wil zich graag profileren als milieuvriendelijk. Veel fruittelers gebruiken daarom helemaal geen of heel weinig herbiciden en kiezen voor mechanisch. De verkooporganisatie VI.P heeft voor de Italiaanse markt zelfs een speciale verpakking voor appels die herbicidenvrij zijn geteeld. In 2019 was al eenderde van de totale oppervlakte van de bij VI.P aangesloten telers vrij van herbiciden. Het doel is 100% herbicidenvrij. Net als met conceptappels wil VI.P zich met herbicidenvrij geteelde appels onderscheiden.