Skip to content

European Fruit Magazine

Toekomst captan op losse schroeven

Captan dreigt als werkzame stof van het toneel te verdwijnen. In oktober 2022 is de herregistratie van het middel besproken in de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders van de EU (SCoPAFF). Het voorstel van de Europese Commissie is om het gebruik van captan te beperken tot binnenteelten.

Volgens het in Brussel gevestigde adviesbureau EU Focus is er veel weerstand tegen het plan vanuit diverse lidstaten. EU Focus meent dat de Europese Commissie tijdens de vergadering van het SCoPAFF in januari 2023 zou kunnen opperen om over het voorstel te stemmen. In het slechtste geval wordt het voorstel aangenomen en zal captan na 2023 niet meer voor buitenteelten, zoals de fruitteelt, beschikbaar zijn. Volgens EU Focus is een stemming in januari zeer waarschijnlijk als de Europese Commissie haar voorstel niet wil aanpassen. Alleen als een groot aantal lidstaten tegen het voorstel in verzet komt, is de kans aanwezig dat de Europese Commissie deze aanpast.

Bij de herregistratie van captan spelen niet alleen technische maar ook politieke argumenten een rol, aldus EU Focus. “Om de Farm to Fork-strategie te ondersteunen, lijkt de Europese Commissie voor het einde van haar zittingsperiode enkele belangrijke beslissingen te willen nemen aangaande de toelating van middelen.” Met andere woorden: “Beslissingen zullen de komende maanden meer politiek gekleurd zijn dan gebaseerd op echte risico’s die een beperking in gebruik noodzakelijk maken.”

Tags: