Skip to content

European Fruit Magazine

Nieuwe hypothese over oorzaak blad- en vruchtvlekken

Lang werd gedacht dat de bladvlekken en de daarmee samenhangende vlekjes op de schil van Golden Delicious werden veroorzaakt door de schimmel Alternaria. Er zijn echter te veel aanwijzingen die erop duiden dat een schimmel niet de oorzaak van blad- en vruchtvlekken kan zijn.

In het artikel in het december-nummer van EFM lees je meer hier over.
(Photo: ACS)