Skip to content

European Fruit Magazine

Combinatie van maatregelen en technieken is de toekomst

De hedendaagse onkruidbestrijding bestaat uit een combinatie van maatregelen en technieken.
In de biologische teelt is mechanische onkruidbestrijding al jaren gemeengoed. Door het verdwijnen van effectief werkende chemische onkruidbestrijdingsmiddelen wordt ook de gangbare (IP) teler in de richting van mechanische onkruidbestrijding geduwd. Het nadeel van de meest gebruikte mechanische schoffelmachine is de trage werksnelheid van 1-2 km/uur. De nieuwste machines zijn met 7-8 km/uur tot maximaal zelfs 15 km/uur echter aanzienlijk sneller. Een ander nadeel zijn de vaak hoge kosten van de machines.

In een artikel in EFM bespreekt onderzoekster Ann Gomand de mogelijkheden
In an article in the European Fruit Magazine, Ann Gomand from the pcfruit research station in Belgium, discusses the possibilities