Skip to content

European Fruit Magazine

Stijgende kosten drijven kostprijs richting euro per kilo

Kostprijsberekeningen wijzen uit dat de kostprijs van een kilo appels of peren in Noordwest-Europa richting de euro per kilo beweegt. Op dit moment ligt de kostprijs vanwege hogere loonkosten, energiekosten en prijsstijgingen van vrijwel alle productiemiddelen al in de buurt van 90 cent per kilo. Dit betreft de kosten van de teelt, bewaring, sorteren en verpakken. Zoals het er nu naar uitziet zullen de productiekosten verder stijgen.
Fruittelers hebben niet veel mogelijkheden meer de kostprijs te verlagen. Verhogen van de productie per hectare is een mogelijkheid, maar kan lang niet alle kostenstijgingen compenseren.
De prijs van het eindproduct zal omhoog moeten, maar hoe? (Een deel van) de antwoorden lees je in het oktobernummer van EFM