Kontakt

Wydawca

Plantpress Sp. z o.o.
Juliusza Lea 114a
30-133 Kraków
Polska

E-mail: office@fruitmagazine.eu

Redaktor naczelny

Gerard Poldervaart
gerard.poldervaart@fruitmagazine.eu